Handbook of Lories and lorikeets.

Af: Roger Sweeney.

Denne bog er den sidste af en række af bøger som jeg har anmeldt. Anmeldelsen drejer sig om førsteudgaven fra 1993. Bogen er på 160 sider med en masse farvebilleder trykt i en god kvalitet. Desværre er bogen skrevet på engelsk, men har man blot et basalt kendskab bør det ikke afskrække. Forfatterens erfaringer med lorier stammer fra et job som kurator for Birdworld Bird Park, Surrey, England.
En del af billederne og det skrevne henviser derfor til den fuglepark.

Som de fleste andre bøger er bogen opdelt i 2 hovedafsnit.
Det første omhandler køb, pasning og pleje etc. Det andet er en beskrivelse af de enkelte arter. Første afsnit dækker emnerne godt, selvom der sagtens kunne ønskes flere detaljer. Specielt vil jeg fremhæve afsnittet omkring udrugning og håndopmadning. Det er meget grundigt beskrevet med ting som vægttabet i æggene under rugningen og med gode billeder af f.eks. udstyr til håndopmadning.

Andet afsnit er beskrivelsen af de enkelte arter som er kort og præcis. Bogen skæmmes dog lidt af at der er sat forkert tekst på nogle billeder som en Stellas lori afbildet som værende en Fairy lori. Dette er nogle dumme fejl som kunne have været luget væk ved en ordentlig korrekturlæsning.
Desuden er bogen jo 8 år gammel og der er derfor sket en del med opdræt og udbredelse af enkelte arter siden.
Men ellers en udmærket beskrivelse af arterne.

Som helhed vil jeg sige det er en loribog på det jævne men som for den der er interesseret i håndopmadning absolut ikke bør mangle hjemme på reolen.

Kristian S. Jensen. Dansk Lori Klub.

Hancock House Encyclopedia of the lories.

Af: Rose Marie Low

Det var med glæde at jeg modtog et eksemplar af denne til dato mest omfattende loribog skrevet af en meget erfaren loriholder. Bogen er på hele 425 sider skrevet på engelsk med mange flotte farvebilleder som man desværre har valgt at placere samlet i en blok omkring en tredjedel inde i bogen. Det havde pyntet på bogen hvis det var fordelt jævnt, men sikkert også gjort den dyrere. Bogen er delt op i 2 store afsnit og 2 mindre. Som andre loribøger er første afsnit generelle ting såsom fodring, sygdomme, bure, etc.. Det er første gang jeg har set en fuglebog hvor man ikke har delt bogen op i emner som f. eks. fodring, yngeladfærd etc., men har skrevet det alfabetisk. Så en beskrivelse af f.eks. sukker og proteiner befinder sig på vidt forskellige sider langt fra hinanden.
Det skulle ifølge forfatteren gøre det muligt hurtigere at finde et specielt emne, men kræver efter min mening at man vænner sig til denne inddeling.
I første afsnit findes mange rigtige gode guldkorn om lorier og emner som ikke tidligere er set beskrevet i en loribog. F.eks. etik i fugleholdet, loriernes betydning i naturen, og folklore.
Andet afsnit er en beskrivelse af samtlige arter som er meget udførlig krydret med den nyeste viden omkring fuglenes liv i fangenskab og i naturen.
Ikke før har jeg set så udførlige kommentarer til de enkelte arter i nogen bog og her er der mange timers interessant læsning som såvel nye som gamle loriholdere kan få megen gavn af.
Tredje afsnit er et lille afsnit omkring lorier i de australske byer. Det er en samling af observationer omkring udbredelsen og levevis af lorier i australske byer med angivelse af hvad de spiser og hvornår på året de er tilstede.
Fjerde afsnit er et lille afsnit med en beskrivelse af de øer hvor lorierne lever, da mange nok i helt har kendskab til dem.
Bogen afsluttes med en meget omfattende litteraturliste hvor dem som ønsker at fordybe sig yderligere kan få alle ønsker opfyldt.
Alt i alt en meget god bog med rigtig mange timers god læsning som kan anbefales til alle der gerne vil vide meget mere om sine fugle, og som har lyst til at give sig i kast med det engelske sprog.

Kristian S. Jensen. Dansk Lori Klub.

A Guide to Lories and lorikeets

Af: Peter Oderken

Peter Oderken er en kendt opdrætter af lorier. Desuden er han ivrig fotograf og har taget mange billeder af fugle både i fangenskab og naturen. Denne bog er på knap 100 sider og er en i en serie omkring alle mulige slags fugle skrevet af specialister på hvert sit felt. Bog er i en god kvalitet med mange gode billeder. Bogen er delt op i to hovedafsnit.
Første del er en generel del som beskriver køb, foder, burforhold, håndopmadning og mange andre ting. Del to er en beskrivelse af primært de australske arter af lorier, men også nogle af de udenlandske arter er omtalt. Når man læser bogen skal man være opmærksom på at den er skrevet for australske forhold og at den kun skal give en indføring i emnet. Derfor er mange ting heller ikke beskrevet så grundigt som i så mange andre bøger. Alligevel synes jeg der er en del spændende læsning og ikke mindst nogle gode fotografier af de arter vi ikke har mulighed for at have i vores volierer da Australien ikke tillader eksport af fugle.

Da der også er strenge regler for import af fugle fra andre lande er ikke australske loriarter meget dyre. Derfor er der åbenbart en stor interesse for opdræt af mutationer i lorier. Var det f. eks noget med: Moskus lori i oliven, Cinnamon purpurkronet lori eller Bjerglorier i gule, blå og andre mærkelige farver? Alle afbildet i bogen.

Samlet set synes jeg det er en god bog som dog ikke kan stå alene i bogreolen, da den for danske loriholdere ikke favner bredt nok.
Men som supplement til de andre som man har stående, giver den et godt indblik i australsk lorihold og da prisen heller ikke er afskrækkende synes jeg den er det hele værd.

 

Afløseren er en helt ny, revideret udvidet og gennembearbejdet udgave, bl.a. med afsnit om lorier som kæledyr, om sygdomme og andet uvæsen, og der er mere om mutationer og deres arvelighed end i den originale udgave. Sideantallet er udvidet fra 96 til 152 sider, og det giver plads til endnu flere af Odekerkens flotte farvefotografier til at illustrere den informationsrige tekst.
Der kan ikke være tvivl om, at det er en bog der i endnu højere grad end forgængeren, er en bog der fortjener at komme til at stå øverst på lorientusiasternes ønskeliste.

 

Kristian S. Jensen. Dansk Lori Klub.

Franz Robillers loris.

Af: Franz Robillers

Da jeg fik til opgave at skrive en boganmeldelse af den lille bog på 110 sider i knap a5 størrelse var jeg noget skeptisk. Jeg har altid ment at man ikke kan give et ordentligt indblik i en fugleslægt på så lidt plads.
Men min nysgerrighed blev alligevel vakt da jeg så at den var skrevet af Franz Robiller. I forvejen havde jeg flere af hans bøger stående blandt mine fuglebøger. Franz Robiller er en kendt tysk fugleskribent som har udgivet bøger om mange slags fugle. Det er med tysk grundighed at forarbejdet er gjort, da studieophold er sket mange steder hvor der er stort lorihold, bl.a. i Walsrode, Brehm fondens opdrætsstation på Mallorca og San Diego Zoo samt med hjælp fra mange private opdrættere.

Som de fleste bøger er denne også opdelt i 2 hovedafsnit et generelt om pasning og pleje og et afsnit omkring de enkelte arter. første afsnit fylder kun 25 sider, men forfatteren har på fortræffelig vis formået at videregive mange oplysninger omkring pasning og pleje af lorier. Specielt afsnittet omkring fodring er vældig godt. resten af bogen er en beskrivelse af de enkelte arter, deres udbredelse etc. i mange tilfælde ledsages beskrivelsen af et farvebillede i en god kvalitet.
Kort beskrivelse af de enkelte arter, men der er hvad man har brug for. Hvad mere kan man forlange!

Robiller skriver i indledningen at han håber bogen vil blive brugt som det den er, en lommebog som kan medbringes på fugleudflugter.
Det er den selvfølgelig meget velegnet til, men den er meget mere end det. Det er en vældig god bog som kan være værd at læse for både begynderen og den erfarne loriholder.
Prisen på under 100 kr. kan i hvert fald ikke afskrække.

Kristian S. Jensen. Dansk Lori Klub.

Loris

Af: Theo Pagel

2 rev, udg. af Theo Pagel 1998
 Best.nr. 4903

 Størrelse 200 x 240 mm. 240 sider
 86 farvefotos, 33 s/h billeder
 13 udbredelseskort.
   
 Det var med stor glæde at jeg modtog et eksemplar af 2.udgave af denne bog til anmeldelse, da jeg syntes at 1. udgave var en meget god loribog. Det var først da jeg læste forordet at det gik op for mig at forfatteren er søn af Theo Pagel som desværre døde alt for tidligt. Sønnen følger dog i faderens fodspor, med udgivelse af denne bog om lorier.

 Bogen er delt op i to store afsnit.
 1. afsnit består af flere underafsnit med nogle generelle oplysninger om lorier. Der bliver beskrevet om lorier i naturen, om ernæring og fødeoptagelse herunder om opbygningen af loriernes specielle tunge.
 Et afsnit beskriver hvordan man bør holde lorier i ens fuglehold samt hvilke overvejelser man skal gøre sig inden man begynder at holde lorier. Der bliver beskrevet om foder og indretningen af volierer, håndopmadning, parringsspil ved forskellige arter. Desuden er der et afsnit der beskriver sygdomme og hvordan de forebygges samt helbredelse. Samt mange andre nyttige ting. Første del giver mange gode tips både til nybegynderen og den mere erfarne loriholder.

 Andet afsnit er den systematiske del der beskriver de enkelte arter. Denne del der beskriver alle arterne under de enkelte slægter med kuldstørrelse, rugetid, redetid, og ringstørrelse.
 Dernæst udbredelse, beskrivelse af fuglene. Deres liv i naturen og hvordan de holdes i fugleholdet. denne del synes jeg er meget god idet bogen virkelig er ajourført med den nyeste viden indenfor de enkelte arter, samt krydret med forfatterens egne oplevelser hvor det er muligt.

 Bogen afsluttes med en meget lang litteraturliste, hvor man kan finde henvisninger til mange gode artikler.
 Alt i alt synes jeg det er en meget fin bog hvor der er delt rundhåndet ud med rigtig mange gode farvefotografier og stregtegninger.
 Eneste ulempe er dog at bogen er skrevet på tysk, men har man blot et minimum af kendskab til tysk og en god ordbog er der absolut mulighed for at få et godt udbytte af denne bog som jeg varmt kan anbefale. Sagt med andre ord: En meget flot loribog i god kvalitet som alle bør have i deres reol.

Kristian Schack Jensen, Dansk Lori Klub

Lories and Lorikeets

Af: Allison Ruggles.

Mange mennesker som begynder at holde lorier, finder hurtigt ud af at det er meget begrænset hvad der findes af dansk litteratur omkring disse fugle. Derfor spørger mange hvilken bog der kan anbefales. Ovennævnte bog er efter min mening en af de allerbedste omkring emnet.

Bogen er udgivet i 1995 og skrevet af Allison Ruggles, der selv har et større lorihold.
Bogen er delt op i tre hovedafsnit som er nemme at overskue.

Del 1 er indledningen med beskrivelser af hvordan fuglene er havnet i vores varetægt, deres levesteder og udbredelse i naturen.

Del 2 omhandler alle aspekter omkring pasningen af disse fugle. Specielt er her gjort meget ud af afsnittet omkring fodring. Dette afsnit har jeg læst mange gange for at få gode ideer til ens egen foderblanding. Udover det findes der beskrivelser af håndopmadning, kønstestning, sygdomme etc… i disse afsnit findes alt hvad man kan ønske sig af viden omkring pasningen.

Del 3 er en beskrivelse af de enkelte arter som er grundigt beskrevet og sågar med kort over hvor de findes. For hver art har man ligeledes beskrevet de erfaringer som man har med arten i fangenskab(hvis de findes). Alt i alt en overskuelig beskrivelse for de enkelte arter.

Som fortalt i indledningen så synes jeg det er en god bog skrevet i et ikke alt for svært engelsk. Derfor kan jeg varmt anbefale den til alle der ønsker at vide mere om lorier. Skulle jeg drysse lidt salt i såret, så er det eneste jeg vil kritisere at alle farvebillederne er samlet i en blok midt i bogen. Jeg ville nok ønske dem spredt over hele bogen, men det skal absolut ikke ødelægge det positive indtryk.

Kristian Jensen. Dansk Lori Klub.

Lories and lorikeets

Af: Matthew M. Vriends

Denne bog er skrevet af en hollandsk født forfatter, der nu er bosiddende i USA. Bogen er en i en lang række fuglebøger som forfatteren lægger navn til. Langt de fleste i forlaget barron´s serie "A complete Owners manual". Bogen er som de fleste fuglebøger delt op i 2 næsten lige store afsnit. Et afsnit om pasning og pleje samt et afsnit omkring de enkelte loriarter. Bogen er illustreret med mange tegninger af god kvalitet og en del farvefotos i god kvalitet. man har dog efter min mening ikke været kritisk nok med motiverne idet der er en del fugle afbildet som ikke er i top kondition. det værste er nok et billede af en fairylori med så meget svamp på næbbet at det er helt deformt!

Det første afsnit giver et godt indblik i hvordan lorier skal passes og ple-jes. Specielt kan jeg godt lide afsnittet omkring "forståelse af lorier" der-udover er der mange gode råd omkring pasningen af vore fugle som både erfarne loriholdere og nybegyndere kan have gavn af.

Afsnittet omkring de enkelte loriarter er krydret med forfatterens egne erfaringer med en hel del af de forskellige lorier. Beskrivelsen dækker både observationer fra naturen og erfaringer med de enkelte arter fra fug-leholdet. beskrivelserne dækker det mest nødvendige man har behov for at vide omkring lorier og mere er vel strengt taget ikke nødvendigt !

Når man som jeg efterhånden har læst de bøger som er på markedet om-kring lorier, så er helhedsindtrykket af denne bog på det jævne. Men som supplement til de øvrige bøger man forhåbentligt har anskaffet sig er den helt udmærket.

Kristian S. Jensen. Dansk Lori Klub.

The Parrotlet Handbook

Af: Matthew M. Vriends 1999

Matthew M. Vriends 1999
16 x 22 cm. – 195s. -
100 farvefotos – 30 tegninger.

 

Det hænder sommetider at der udkommer en, ved første øjekast ret uanselig bog, men ved nærmere bekendtskab, viser sig at være ret interessant. Dette er tilfældet med denne bog.
Bogen omhandler Flagermuspapegøjer, Figenpapegøjer, Spurvepapegøjer, Katarina parakitten, og alle de små smalnæbs parakitter.
Mest interessant er måske de enkelte kapitler om Flagermuspapegøjer, Figenpapegøjer og Katarina parakitten, som her beskrives noget mere gennemgående en man er vandt til med disse fugle. Katarina parakitten er bl.a. omtalt og affotograferet med alle sine kendte mutationer, bare for at nævne en enkelt ting.
Spurvepapegøjerne har fået et meget stort afsnit i bogen, disse fugle er også afbildet med deres mutationer. Desuden omhandler bogen alt hvad der er hver at vide, om pasning, voliere/kassebure, i det hele taget alt hvad man kan tænke sig om disse skønne små papegøjefugle.
Det er en bog som bør have en plads i bogreolen, og det, at bogen, tilligemed er billig, ja det er jo kun endnu et plus.

Johannes-Evald Rossau, Dansk Agapornis Klub

Johannes-Evald Rossau, Dansk Agapornis Klub