IMPORTREGLER

 

Der henvises til Fødevarestyrelsens hjemmeside
www.foedevarestyrelsen.dk
hvor de gældende og opdateret regler kan findes.