Hvem er vi …

Hvem er vi …

Vi er en gruppe mennesker, spredt ud over hele landet, der alle har èn last – Lorier.

Vi er ikke specialister eller elite folk.
Der er kun en ting der tæller i denne forening —
Interessen for Lorier.
Du er velkommen om du har ét, eller mange par lorier.
Vi er kort sagt "en landsforening for Lorier"

Hvad laver vi …

Vi udgiver et medlemsblad,
Pensel – Tungen.
Bladet udkommer 4 gange årligt.

Vi har "Lori-Børsen" hvor medlemmer kan købe og sælge fugle,
så vi ikke får så mange enlige fugle siddende.

Vi holder møder og foredrag.
Skiftevis rundt i landet, så alle har en chance for at være med.
Vi arrangerer ture og udflugter.
Både rundt hos hinanden.

Hvorfor …

Fordi du har mange fordele og muligheder ved at være medlem
af Lori klubben.
Bl.a. udveksle erfaringer.
Bytte/købe/sælge Lorier, (Lori-børsen).
Hente oplysninger om Lorier.
Få gode råd om Lorier; pasning, foder, opdræt m.m.
Bestyrelsen er altid parat til at sætte dig i forbindelse med medlemmer
med lige den type lorier som du mangler viden om.
 

Hvordan og hvor meget koster det …

ET års kontingent koster kr. 325 kr.
og gælder for hele familien.
Kontingentet gælder for kalenderåret og betales forud.
Ved indmeldelse betales forholdsmæssig kontingent.

Du tilmelder dig på følgende side: Tilmeld Dansk Lori Klub.

Du vil være med til at præge din hobby, til gavn for dig og andre lori folk.

Som nyt medlem vil du straks efter indmeldelsen modtage:
Det sidste udkomne medlemsblad.
Pensel Tungen. + fortegnelse over lorinavne.
Samt foreningens love og vedtægter, og et medlemsfortegnelse.

Herefter vil du på vanlig vis modtage Pensel-Tungen hver anden måned

Husk: Kontingentet gælder hele husstanden.
Og giver ret til at deltage i alle klubbens arrangementer.