16-04-2021

Generalforsamling ny dato

Skærup zoo må først åbne indendørs den 21 maj, derfor er vi blevet nødt til at flytte vores generalforsamling.

Den ny dato bliver den 30 maj.

Vel mødt.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 30. MAJ 2021

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling søndag den 30. Maj 2021 kl. 11.00 i Skærup Zoo, Søndermarksvej 102, Skærup, 7080 Børkop, med følgende dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent.

2.      Valg af stemmeudvalg.

3.      Formandens beretning.

4.      Kassererens beretning.

5.      Indkomne forslag.

6.      Diæter til bestyrelsen.

7.      Kontingent næste år.

8.      Valg af bestyrelse. På valg er Martin Mellerup (ønsker IKKE genvalg) og Marie Madsen (Ønsker genvalg).

9.      Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er Andreas Krog (ønsker genvalg).

10.  Valg af bilagskontrollant og suppleant. På valg som bilagssuppleant Kvist Hansen

11.  Næste års generalforsamling.

12.  Eventuelt.

 

HUSK FORSLAG SKAL SENDES SKRIFTLIGT TIL FORMANDEN SENEST 8 DAGE FØR GENERALFORSAMLINGEN.

Klubben er vært ved morgenkaffe mellem kl. 10-11. Generalforsamlingen forventes at starte kl. 11.00.

Efter generalforsamlingen vil det som altid være muligt at bese Skærup Zoo, hvor der findes mange forskellige fugle-og dyrearter – læs eventuelt mere herom på www.skaerup-zoo.dk, ligesom der er mulighed for at spise vores medbragte madpakker. Der er også mulighed for at få tændt op i en grill, hvis man ønsker at grille til frokost.

Vel mødt!

p.b.v.

Marie Madsen