10-03-2019

Generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

SØNDAG DEN 28. APRIL 2019

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling søndag den 28. april 2019 kl. 11.00 i Skærup Zoo, Søndermarksvej 102, Skærup, 7080 Børkop, med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af stemmeudvalg.

 3. Formandens beretning.

 4. Kassererens beretning.

 5. Indkomne forslag.

 6. Diæter til bestyrelsen.

 7. Kontingent næste år.

 8. Valg af bestyrelse. På valg er Morten Hjeresen (modtager ikke genvalg), Dorte Buus Mathiesen (modtager ikke genvalg) og Martin Mellerup.

 9. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er Brian Kjær (modtager ikke genvalg).

 10. Valg af bilagskontrollant og suppleant. På valg som bilagskontrollant er Knud Erik Krøjgaard og som suppleant Kristian S. Jensen.

 11. Næste års generalforsamling.

 12. Eventuelt.

 

HUSK FORSLAG SKAL SENDES SKRIFTLIGT TIL FORMANDEN SENEST 8 DAGE FØR GENERALFORSAMLINGEN.

Klubben er vært ved morgenkaffe mellem kl. 10-11. Generalforsamlingen forventes at starte kl. 11.00.

Efter generalforsamlingen vil det som altid være muligt at bese Skærup Zoo, hvor der findes mange forskellige fugle-og dyrearter – læs eventuelt mere herom på www.skaerup-zoo.dk, ligesom der er mulighed for at spise vores medbragte madpakker. Der er også mulighed for at få tændt op i en grill, hvis man ønsker at grille til frokost.

Vel mødt!

p.b.v.

Dorte Buus Mathiesen