Hvem er vi …

Hvem er vi …

Vi er en gruppe mennesker, spredt ud over hele landet, der alle har èn last – Lorier.

Vi er ikke specialister eller elite folk.
Der er kun en ting der tæller i denne forening —
Interessen for Lorier.
Du er velkommen om du har ét, eller mange par lorier.
Vi er kort sagt "en landsforening for Lorier"

Hvad laver vi …

Vi udgiver et medlemsblad,
Pensel – Tungen.
Bladet udkommer 6 gange årligt.

Vi har "Lori-Børsen" hvor medlemmer kan købe og sælge fugle,
så vi ikke får så mange enlige fugle siddende.

Vi holder møder og foredrag.
Skiftevis rundt i landet, så alle har en chance for at være med.
Vi arrangerer ture og udflugter.
Både rundt hos hinanden, og til udlandet.

Hvorfor …

Fordi du har mange fordele og muligheder ved at være medlem
af Lori klubben.
Bl.a. udveksle erfaringer.
Bytte/købe/sælge Lorier, (Lori-børsen).
Hente oplysninger om Lorier.
Få gode råd om Lorier; pasning, foder, opdræt m.m.
Bestyrelsen er altid parat til at sætte dig i forbindelse med medlemmer
med lige den type lorier som du mangler viden om.
 

Hvordan og hvor meget koster det …

ET års kontingent koster kr. 325 kr. for 2015.
og gælder for hele familien.
Kontingentet gælder for kalenderåret og betales forud.
Ved indmeldelse betales forholdsmæssig kontingent.

Du tilmelder dig på følgende side: Tilmeld Dansk Lori Klub.

Du vil være med til at præge din hobby, til gavn for dig og andre lori folk.

Som nyt medlem vil du straks efter indmeldelsen modtage:
Det sidste udkomne medlemsblad.
Pensel Tungen. + fortegnelse over lorinavne.
Samt foreningens love og vedtægter, og et medlemsfortegnelse.

Herefter vil du på vanlig vis modtage Pensel-Tungen hver anden måned

Husk: Kontingentet gælder hele husstanden.
Og giver ret til at deltage i alle klubbens arrangementer.